Navigate / search

Egne Publikationer

Den Frie udgiver løbende publikationer, der relaterer sig tiludstillingspraksisser, formidlingsområdet og husets historie og profil.
 

 

Den Frie – Kunstnernes Hus

Det er med stor glæde at Den Frie kan præsentere bogudgivelsen Den Frie – Kunstnernes Hus, skrevet af den danske arkitekt og forfatter Ph.d. Bente Lange. Læseren tages med på en 120 års historisk rejse fra stiftelsen af Danmarks første kunstner-sammenslutning Den Frie Udstilling i 1891 over opførelsen af Den Frie i 1898 til bygningens renovering i 2011 – en historie om kunstnernes hus i medgang og modgang. Bente Langes bog er produceret i samarbejde med fotograf Jens Markus Lindhe, der med sine fotografier rigt illustrerer bygningens karakteristiske arkitektur. Bogen indledes med forord af kunsthistoriker Bente Scavenius, der i 1991 i forbindelse med 100 års jubilæet for kunstner-sammenslutningen, udgav bogen Den Frie Udstilling i 100 år.
 

Forordet til den engelske version er skrevet af den amerikanske arkitekt Michael Sheridan, som igennem sin karriere har koncentreret sig om dansk design og arkitektur.
 
Bogens omdrejningspunkt er J. F. Willumsens spektakulære bygning Den Frie, som i dag kan opleves og besøges på Oslo Plads ved Østerport Station. Lange giver læseren mulighed for at komme tæt på træbygningens unikke arkitektur og bygningens udvikling igennem diverse restaureringer og udvidelser. Eksempelvis fortæller Lange om en større facaderestaurering i 2011, hvor formålet var at genskabe bygningens originale farver, som førhen var blevet overmalet af et tykt lag grålig plastikmaling.
 
Bogen er bygget kronologisk op, og indleder med en nuanceret udfoldelse af kunstnersammenslutningens stiftelse i 1891, og den succes som fulgte i de første år og som bl.a. førte til opførelsen af Den Frie på Oslo Plads.
 

Bogens sidste kapitel går under titlen Fremtiden, og er skrevet af billedkunstner og bestyrelsesformand for Den Frie Udstilling Jesper Christiansen samt Kirse Junge-Stevnsborg og Malene Natascha Ratcliffe, som til dagligt er ansvarlige for driften i bygningen. De giver fælles et bud på, hvilke opgaver bygningen skal have i fremtiden, og hvilke udfordringer bygningen går i møde som kunstnernes hus.
 
Som arkitekt skal Bente Lange stå i spidsen for en omfattende udvidelse af Den Frie, der i foråret 2014 slår dørene op for en helt ny underetage med bl.a. et nyt udstillingsrum, café og have.
 
Publikationen koster 198 kroner og kan købes i Den Fries bogsalg.

 

Jubilæumsbogen 100 x Forår – Den Frie Udstillingsbygning 1914-2014

100 x Forår er udgivet i anledning af 100-års jubilæet i år for Den Frie Udstillingsbygnings flytning til den nuværende adresse på Oslo Plads. Bogen tager udgangspunkt i jubilæumsudstillingen 100 x Forår, der har markeret jubilæet og sat bygningens historie og arkitektur i spil på en række forskellige måder. Kunstnerne fra sammenslutningen Den Frie Udstilling og fem særligt inviterede gæsteudstillere er blevet opfordret til at skabe værker, der forholder sig til bygningen symbolsk såvel som konkret og som på forskellig vis peger på historie og fremtid.

Jubilæumsudstillingen 100 x Forår og dermed også jubilæumsbogen refererer på forskellig vis til husets lange historie og bogen er illustreret af fotografier fra udstillingen såvel som historiske fotografier. Den indeholder desuden tekster af Jesper Christiansen og Kirse Junge-Stevnsborg, Maria Finn og Jytte Høy, Kristine Jensen, Peter Døssing og Aslak Vibæk (AVPD) og Poul Pedersen samt en samtale mellem Ingvar Cronhammar, Morten Stræde og Signe Guttormsen.

Bogen er på 124 sider og er i hardback. Den kan købes i Den Frie Udstillingsbygnings bogsalg for 198 kr. og blot 99 kr. for medlemmer af Den Fries medlemsklub.
 

 

Gennem Kunsten – den kunstnerledede workshop som format og proces

 

Publikationen handler om et af Den Fries formidlingseksperimenter, den kunstnerledede workshop, og er en afdækning af processer og tanker bag kunstnerledet formidling. Publikationen henvender sig til kunstnere, formidlere og undervisere med interesse i det kunstpædagogiske arbejde med samtidskunsten samt med interesse i den kunstneriske proces og produktion. Publikationen er ikke en lærebog, men er ment som et bidrag til debatten om samtidskunstformidling og processuelle læringsforløb.
 
Læs bogen her
 
Den Frie har de seneste år eksperimenteret med den kunstnerledede workshop som format. Her tilrettelægger forskellige udøvende kunstnere workshopforløb specifikt efter deltagernes alder, særlige interesseområder, medier eller temaer og med udgangspunkt i egen praksis og arbejdsmetoder. Deltagergrupperne spænder over børnehaver og skoler til voksengrupper.
 
Den Frie ønsker med kunstnerledede workshops at skabe et deltagelses- og procesorienteret forløb, hvor man møder kunsten på nye måder, involverer sig aktivt i kunsten og skaber egne produktioner. Målsætningen er, at deltagerne får mulighed for både at komme helt tæt på den kunstneriske proces og reflektere over kunstoplevelsen. Begge dele for at fremme forståelsen for, at man i mødet med samtidskunsten kan betragte sig selv og verden fra andre vinkler. Publikationen opsamler i samtaleform de metodiske overvejelser, som Den Fries team af kunstnerne har gjort sig i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af workshopforløb.
 
Gennem Kunsten indeholder bidrag fra billedkunstnerne Karoline H. Larsen, Svend-Allan Sørensen, Tina Scherzberg og Marie Kølbæk Iversen i samtale med kunstformidler Sif Hellerup Madsen. Publikationen giver også et indblik i, hvordan en gruppe folkeskoleelever oplevede det at være deltagere i en kunstnerledet workshop i Den Frie. Og derudover giver lektor og Ph.d. ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Ingelise Flensborg, et teoretisk blik på, hvordan den kunstnerledede workshop kan ses som en slags ‘mesterlære’, der kan skabe nye sociale relationer og perspektiver.
 
Gennem Kunsten koster 25 kroner, og kan købes i Den Fries bogsalg.

 

 

 

Kaffebord 2012

Den tredje Kaffebordsbog er netop udkommet. Som de tidligere bøger tager udgivelsen udgangspunkt i 1800-tallets kaffesaloners samtaleform med et lukket, særligt indbudt selskab af eksperter og meningsdannere. Bogen fungerer som en slags dokumentationen og vidensdeling af eksperimenterne i Den Frie i 2012. Ideen med bogen er at udvide den generelle forståelse af, hvordan viden produceres.
 
Læs mere her

 

 

 

Kaffebord 2011

Den Frie har lanceret sin anden Kaffebordsbog, der tager afsæt i 1800-tallets kaffesaloners samtaleform med et lukket, særligt indbudt selskab af eksperter og meningsdannere. Bogen fungerer som en slags dokumentationen og vidensdeling af eksperimenterne i Den Frie i 2011. Ideen med bogen er at udvide den generelle forståelse af, hvordan viden produceres.
 
Læs mere her

 

Kaffebord 2009-2010

Kaffebord 2009-2010 indeholder 11 kaffebordssamtaler blandt kunstnere, kritikere og andre fagpersoner med udgangspunkt i husets udstillinger i 2009 og 2010.
 
Bogen diskuterer, undersøger og sætter udstillingernes tematikker i et tværfagligt perspektiv og åbner op for en anderledes måde at undersøge og behandle samtidskunstudstillingers vidensproduktion på. Bogen giver indblik i de mange aspekter der er ved produktion, oplevelse og formidling af samtidskunst.
 
Læs mere her

 

Making Room

 

 

MAKING ROOM, Nordic Artists, Institutions and Artist Institutions of the Modern Breakthrough and Today kombinerer kunsthistorisk research med undersøgelser af aktuelle kunstnerdrevne institutioner og deres forhold til det institutionelle landskab de opererer i. MAKING ROOM glemmer dermed, for en kort stund, den seneste fortid og kobler den nutidige selvorganiserede kunstscene i de nordiske lande med en ontologisk institutionel historie fra det sene 19. århundrede. MAKING ROOM ønsker at undersøge og diskuttere paralleller og mulige relationer mellem aktuelle kunstnerdrevne udstillingssteder og de tidlige kunstersammenslutninger fra det Moderne Gennembrud i de nordiske lande.

MAKING ROOM et et symposium afholdt på Den Frie d. 31. oktober og 1. november 2013 om det selvorganiserede, om kunstnere, institutioner og kunstnerinstitutioner og nu denne publikation, der præsenterer redigerede versioner af oplæg fra symposiet sammen med nye tekster.

Forfattere: Hugo Hopping, Michael Bank Christoffersen, Kitty Corbet Millward, Kristín Scheving, Jan Cox, Mikkel Thelle, Sydhavn Station (Anne Skole Overgaard, Sonja Lillebæk Christensen, Jens Axel Beck og Thorgej Steen Hansen), Honza Hoeck, Henrik Plenge Jakobsen, og fra vores partnerinstitutioner: Anna Scram Vejlby fra Den Hirschsprungske Samling, David Jackson fra University of Leeds og Kirse Junge-Stevnsborg fra Den Frie.

Redigeret og organiseret af Marie Thams & Hannah Heilmann et al.

Udgivet af Den Frie, 2014 
211 sider + 6 m lang tora tekst rulle     
ISBN: 978-87-997293-1-9  
Edition: 300

Pris 275 kr.