Navigate / search

techne, n.: Konvergens mellem kunst, håndværk og arkitektur

21. juni – 3. august 2014

 
Med fornyet fascination for materialer og håndværksmæssige teknikker og metoder, giver årets sommerudstilling techne, n.: en række nutidige bud på, hvordan arkitektur, billedkunst og design kan forenes og udfoldes i Den Frie Udstillingsbygnings karakteristiske rum.

Hvert år inviterer Den Frie kunstnere til at kuratere årets sommerudstilling og pege på særligt interessante tendenser på kunstscenen netop nu. Udstillingsprogrammet for 2014 har – i anledning af den igangværende udvidelse og 100-års jubilæet for huset – fokus på forholdet mellem kunst og arkitektur. I år har vi derfor inviteret den Berlin- og London-baserede arkitektgruppe KWY (Ben Allen og Ricardo Gomes), der til lejligheden har sammensat en række nye partnerskaber af danske og internationale kunstnere, arkitekter og designere.

Det græske ord ’techne’, der oftest oversættes med begreber som ’kunsthåndværk’, ’færdighed’ eller ’håndværksmæssig kunnen’, er udgangspunkt for udstillingen. Et ligeså vigtigt afsæt for udstillingen er perioden i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20., der i dansk kunst- og designhistorie er kendt som ’Skønvirke’, men som andre steder kendes som ’Arts & Crafts’, ’Jugend’ eller ’Art Nouveau’ – netop den periode som Den Frie Udstillingsbygning udspringer af. Den engelske kunst- og socialkritiker John Ruskin (1819 –1900) havde en central rolle i udviklingen af Arts and Crafts-bevægelsen. Hans tanker om maskinel produktion og behovet for en genopdagelse af ældre tiders håndværksmæssige kunnen samt den tyske komponist og skribent Richard Wagners teorier om ’Gesamtkunstwerket’ (≈totalkunstværket eller enhedskunstværket) spiller centrale roller i udstillingen.

Med ønsket om at bringe Skønvirkeperiodens centrale budskaber ind i vores tid, har KWY iværksat en række samarbejder, som er resulteret i seks nye værker, der i varierende grad er udviklet under KWYs medvirken og vejledning. De forskellige discipliner og kunstneriske genrer overlapper hinanden, men samtidig træder kunstnernes personlighed og metode frem.

Flere af projekterne trækker desuden på andre samarbejdspartnere i form af specialiserede håndværkere, forskningsinstitutioner eller selskaber med ekspertise indenfor det pågældende område eller materiale. Disse omfatter designfirmaet Kvadrat, Fiber C, der fremstiller fibercement-paneler, Aalborg Universitet og deres samarbejdspartner Adapa, der laver organisk formede byggeelementer og SuperFormLab under Designskolen i København, der arbejder med keramiske og plastiske materialer. Eksempelvis bygger keramikeren Julian Stair en konstruktion pudset med venetiansk gips. Tekstildesigneren Akane Moriyama og billedkunstneren Jesper Carlsen kombinerer deres vidt forskellige praksisser i et projekt, hvor de har ladet sig inspirere af Den Frie Udstillingsbygnings historie med dens flere forskellige midlertidige placeringer.

Med stor variation i materialer, farve, tekstur og teknik, fra maskinfremstilling til rent håndarbejde og fra billedkunst til arkitektur bliver techne, n.: en af årets helt store visuelle oplevelse.

Vi er overordentlig glade for og stolte over, at kunne præsentere en udstilling, der sætter fokus på hvordan forskellige fagdiscipliner gensidigt kan bidrage til hinanden og tilsammen udvide vores forståelse for detaljen, metoder og æstetik.

Deltagende kunstnere og deres sammensætning er:
Jan Bünnig (DE) og Gianna Ledermann (CH), Jesper Carlsen (DK) og Akane Moriyama (JP/SE), Anders Hellsten Nissen (DK/DE) og KWY, Julian Stair (UK) og KWY, Hither Yon (US/DE) og pioveneFabi (IT) og Asako Iwama (JP/GE) og KWY.

KWY er en multidisciplinær platform, der gennem arkitektoniske, billedkunstneriske og kuratoriske projekter undersøger de muligheder, der ligger i at samarbejde på tværs af traditionelle skel mellem kunstneriske udtryksformer. kwy blev grundlagt i 2009 af arkitekterne Ben Allen og Ricardo Gomes i Berlin samt forlægger James Bae i Los Angeles og har arbejdet med projekter i en lang række lande på flere kontinenter.

Fernisering

Fredag d. 20. juni
Kl. 17 – 20