Navigate / search

Om Den Frie

Den Frie er Kunstnernes Hus og viser udstillinger, der er produceret, initieret eller udvalgt af kunstnere. Den Frie har særligt fokus på samtidskunstneriske fællesskaber, kollektive udstillinger, kunstnersammenslutninger samt eksperimenterende grupperinger og netværk.

Huset er bygget af kunstnere til kunstnere og stræber i dag mod at sammensætte et interessant og varieret udstillingsprogram, der udfordrer udstillingsbygningens særlige arkitektur. Der vises årligt 10 udstillinger, hvoraf de fleste er gruppeudstillinger. Derudover præsenteres endvidere separatudstillinger af enten yngre lovende kunstnere eller kunstnere, der kunsthistorisk har ydet et betydningsfuldt bidrag.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget en betydelig donation til fremtidsikring af Den Frie. I perioden 2012-2014 tilbageføres J.F. Willumsens bygningsværk til sin originale udformning og skal samtidig undergå en udvidelse, der inkluderer fjernelsen af tilbygningen fra 1954 samt etableringen af en ny underetage under den eksisterende bygning med bl.a. et nyt, stort udstillingsrum, et arkiv og magasin, et formidlingsrum og møderum. Dertil også nye publikumsfaciliteter og en café med udendørsservering i en nyetableret have.

Historie

I 1891 blev Den Frie Udstilling stiftet af kunstnerne Johan Rohde, J.F. Willumsen, Vilhelm Hammershøi, ægteparret Harald og Agnes Slott-Møller, Christian Mourier-Petersen og Malthe Engelsted. Målet var at skabe et alternativ til den censurerede forårsudstilling på Charlottenborg, med forbillede i den franske Salon des Refusés. På den første udstilling deltog 18 kunstnere med tilsammen 100 censurfrie værker. Heriblandt var flere af datidens store kunstnere såsom P.S. Krøyer, Julius Paulsen og Kr. Zahrtmann.

I 1893 lejede Den Frie Udstilling en grund ved Rådhuspladsen, og arkitekt Thorvald Bindesbøll stod for den nye træpavillion. Samme år bidrog store internationale kunstnere som Paul Gauguin og Vincent van Gogh med værker til udstillingen. Den Frie Udstilling flyttede til Aborreparken i 1898, og en ny træpavillion blev bygget med Willumsen som arkitekt. Han hentede blandt andet inspiration fra ægyptisk arkitektur og græske templer. Indgangspartiet var præget af fire røde søjler med guldkapitæler og forhallen var omgivet af to kvadratiske bygninger med seks udstillingsrum og pyramidetag.

I 1904-05 tilføjede Willumsen en ottekantet tilbygning på grund af pladsmangel. Ligesom i dag var bygningens facade pyntet med et frontrelief, der forestillede Pegasus, som i græsk mytologi er symbol på den frie kunst og digternes inspiration.

Da lejemålet blev opsagt i 1913, blev bygningen revet ned og flyttet til Den Fries nuværende placering ved Oslo Plads. Bygningen blev til dels genopført efter Willumsens gamle tegninger og byggematerialerne genbrugt. Bygningen er sidenhen blevet udvidet ad flere omgange og i 1986 blev Den Frie fredet som et historisk monument.
I 2002-2006 gennemgik bygningen en omfattende restaurering og i april 2009 modtog Den Frie et driftstilskud af Kulturministeriet. Derfor er huset nu i en rivende udvikling, hvor nye tiltag igangsættes løbende.

Den Fries organisation

Den Fries bestyrelse

Offentlige dokumenter

Årsrapport 2014
Årsrapport 2015
Fireårsplan 2014-17
Driftstilskud Statens Kunstfond

Den Frie Udstilling

Den Frie Udstilling er Danmarks ældste kunstnersammenslutning og af samme grund har sammenslutningen en betydelig plads i dansk kunsthistorie og kulturliv, hvor summen af de mange årlige udstillinger vidner om udviklingen i dansk kunst over et århundrede. Den Frie Udstilling har i dag 53 medlemmer, og sammenslutningen arrangerer årligt en udstilling i Den Frie, der giver medlemmerne mulighed for at vise deres nyeste værker.

denfrieudstilling.dk