Navigate / search

Job og praktik

Ledige stillinger

 
VIKAR – Kunstnerisk leder, Den Frie Udstillingsbygning

Den Frie Udstillingsbygning søger en engageret og kunstfaglig leder med betydelig og relevant ledelses- og udstillingserfaring til et 7 måneders barselsvikariat. Den Frie Udstillingsbygning er kunstnernes hus. Der vises samtidskunst og stræbes mod at sammensætte et interessant og varieret udstillingsprogram, der udfordrer og går i dialog med udstillingsbygningens særlige arkitektur og 100-årige historie. Der vises årligt op til 10 udstillinger, hvoraf de fleste er gruppeudstillinger. Derudover præsenteres endvidere separatudstillinger af enten yngre lovende kunstnere eller kunstnere, der kunsthistorisk har ydet et betydningsfuldt bidrag.

Den Frie Udstillingsbygning er inde i en spændende udviklingsfase. 15. november 2014 åbner en nybygget etage under den eksisterende bygning med bl.a. et nyt, stort udstillingsrum, et arkiv og magasin, et formidlingsrum samt møderum. Dertil nye publikumsfaciliteter og en café.

Den kommende tid vil en af de helt store udfordringer i Den Frie Udstillingsbygning være at sammentænke udstillingsprogrammet og aktiviteterne i bygningens to etager samt at sikre en bæredygtig driftsstrategi for det nye hus.

Jobbeskrivelse:

Som kunstnerisk leder har du ansvar for driften af udstillingsbygningen, herunder programlægningen og tilrettelæggelse af internt og eksternt kuraterede udstillinger i tæt samarbejde med de udstillende kunstnere. Foråret 2015 byder på udstillinger af: Susan Hiller, Kirstine Roepsdorff, Klara Black, Carol Rama, Evren Tekinoktay, Grønningen og Den Fries Forårsudstilling. Endvidere forestår et stort bogprojekt, forberedelserne til en efterfølgende udstilling til Copenhagen Art Festival samt forberedelserne i forbindelse med udstillingsprogrammet i 2016.

Et særligt fokusområde er tilrettelæggelsen af formidlingsaktiviteter og relaterede særarrangementer samt markedsføringen af udstillingsbygningens udstillinger. En anden vigtig opgave er at videreudvikle kontaktnetværk til den øvrige billedkunstverden, herunder kunstnere, kunstinstitutioner, udstillingssteder m.v. nationalt og internationalt. Du deltager også i fundraisingsarbejdet til udstillingerne. Som kunstnerisk leder fungerer du tillige som sekretær for bestyrelsen for Den Frie Udstillingsbygning samt varetager forskellige funktioner i relation til sammenslutningen Den Frie Udstilling, der ejer udstillingsbygningen.

 
 
 
Kvalifikationer:

Du skal have stor indsigt i samtidskunst og brænde for at formidle den til bredt divergerende publikumsgrupper.
Du skal have og udvikle allerede etablerede faglige netværk både nationalt og internationalt.
Du skal have diplomatisk sans og kunne samarbejde med mange forskellige partnere.
Du skal være strategisk orienteret og have forståelse for politiske processer.
Du skal have erfaring med ledelse af personale og kunstfaglige teams.
Du skal have erfaring med økonomistyring og fundraising.
Du skal have en kunstfaglig baggrund, og gerne erfaring fra anden lignende kunstinstitution.
Du skal kunne indgå i et samarbejde med Den Frie Udstillingsbygnings udviklingsleder om ledelsen
af udstillingsbygningen.
Du skal kunne indgå i et samarbejde med Den Frie Udstillingsbygnings udstillingsinspektør samt bygningsinspektør om udstillingsarbejdet.

Arbejdstid: 37 timer/ugen. Aften og weekendarbejde forekommer.
Reference: Den kunstneriske leder refererer til Den Frie Udstillingsbygnings formand.
Løn: Efter kvalifikationer.
Tidsperiode: 1. december 2014 – 31. juni 2015.
Ansøgningsfrist: Ansøgning sendes senest den 5. oktober 2014.
Henvendelse: For yderligere information kontakt Den Frie Udstillingsbygnings næstformand Jesper Christiansen jesperchris@hotmail.com / 23318836 eller kunstnerisk leder Kirse Junge-Stevnsborg kjs@denfrie.dk / 20432803.


 
Den Frie Udstillingsbygning søger formidlingsmedarbejder i løntilskud fra november 2014

Vi er i gang med en række omfattende udviklings- og formidlingstiltag, der på længere sigt skal være med til at gøre Den Frie Udstillingsbygning til en af Danmarks førende samtidskunstinstitutioner. Vores målsætning er at være en nytænkende formidler af samtidskunst. Den Frie Udstillingsbygning er Kunstnernes Hus og adskiller sig derved fra andre samtidskunstudstillingssteder ved at have til formål at vise udstillinger, der er udvalgt og initieret af kunstnere. Vi producerer ca. 8 udstillinger om året.

Arbejdet som formidlingsmedarbejder vil bestå i:

– Udvikling af nye formidlingstiltag og -materiale
– Tilrettelæggelse og gennemførelse af formidling og workshopforløb
– Netværksdannelse og markedsføring af undervisningstilbud og aktiviteter
– Tekstproduktion
– Tilrettelæggelse og booking af omvisninger og workshops
– Etablering af kontakt til nationale og internationale samarbejdspartnere
– Kommunikation og formidling gennem nye medier
– Receptionsarbejde

 
 
 
 
Kvalifikationer:

– Du har en kunstfaglig baggrund fra kunsthistorie, kunstformidling, kommunikation el. lign.
– Du har en brændende interesse for samtidskunst og formidling, og det er en fordel, hvis du kan arbejde i InDesign og andre relevante programmer.
– Du skal kunne lide at have mange bolde i luften i en travl hverdag og i mødet med mange mennesker.

Som formidlingsmedarbejder arbejder du tæt sammen med den daglige ledelse og husets informationsmedarbejdere. Vi er et velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at du både er selvstændig og samarbejdsorienteret og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag.

Din ansøgning sendes via e-mail til info@denfrie.dk

Ansøgningsfrist d. 25. september 2014.

 

Praktikanter

Den Frie søger løbende praktikanter. Vi bestræber os på at skabe et dynamisk praktikantmiljø, hvor forskellige studieretninger er med til at sætte sit præg på dagligdagen i bygningen. Den Frie tilbyder studerende et lærerigt praktikophold, der giver indsigt og kompetencer til brug i fremtidige job i den kunstfaglige sektor. Vi hører gerne fra praktikanter som vil prøve kræfter med arbejde indenfor områder som udstillingsassistance, formidling, fundraising, grafisk design samt andre relevante fagområder.
 
Lige nu søger vi bl.a. praktikanter til arbejde med formidling, hvor du eksempelvis kommer du til at prøve kræfter med udarbejdelse af formidlingsmateriale i tilknytning til de aktuelle udstillinger til differentierede målgrupper så som børn, unge og voksne. Desuden vil du være med til at planlægge kreative værksteder for børnefamilier og undervisningsforløb for skoler. Der vil også være mulighed for at arbejde med opgaver inden for markedsføring, netværksdannelse, arrangementer og relaterede formidlingsprojekter.

Derudover søger vi løbende praktikanter til fundraising, udstillingsassistance, arkiv og kunstbogsalg, IT og kommunikation samt grafisk design. Vi tager derudover gerne imod uopfordrede praktikansøgninger, ligesom vi er åbne for alle studieretninger, der kan se muligheder i et praktikforløb hos Den Frie. Praktikanter kommer til at arbejde tæt sammen med den daglige ledelse samt husets øvrige medarbejderne. Vi er et ungt, velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at praktikanterne er engagerede og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag.
 
Er du interesseret i et praktikforløb hos Den Frie, så send venligst en kort ansøgning og CV til .