Navigate / search

Job og praktik

Ledige stillinger

 
Den Frie Udstillingsbygning søger kommunikationsmedarbejder i løntilskud, forår 2016

Vi er i gang med en række omfattende udviklings- og kommunikationsstiltag, der på længere sigt skal være med til at gøre Den Frie Udstillingsbygning til en af Danmarks førende samtidskunstinstitutioner. Vores målsætning er at være en nytænkende formidler af samtidskunst. Den Frie Udstillingsbygning er Kunstnernes Hus og producerer ca. 10 udstillinger om året foruden en lang række arrangementer og aktiviteter.

Arbejdet som kommunikationssmedarbejder vil bestå i:

– Tekstproduktion til forskellige målgrupper
– Tekstproduktion ifm. konceptudvikling og administration
– Tekstproduktion til fondsansøgninger
– Netværksdannelse og markedsføring af udstillinger, arrangementer og aktiviteter
– Målgruppeanalyse
– Tilrettelæggelse af kampanger
– Etablering af kontakt til nationale og internationale samarbejdspartnere
– Kommunikation og formidling gennem nye medier
– Korrektur
– Receptionsarbejde

 
Kvalifikationer:

– Du har en kunstfaglig baggrund fra kunsthistorie, kunstformidling, kommunikation el. lign.
– Du har en brændende interesse for samtidskunst og formidling, og det er en fordel, hvis du kan arbejde i InDesign og andre relevante programmer.
– Du skal kunne lide at have mange bolde i luften i en travl hverdag og i mødet med mange mennesker.

Som kommunikationsmedarbejder arbejder du tæt sammen med den daglige ledelse og husets informationsmedarbejdere. Vi er et velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at du både er selvstændig og samarbejdsorienteret og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag.

Din ansøgning sendes via e-mail til info@denfrie.dk

Ansøgningsfrist d. 1. december 2015.

 

 
Den Frie Udstillingsbygning søger udstillingsassistent i løntilskud, forår 2016

Vi er i gang med en række omfattende udviklings- og formidlingstiltag, der på længere sigt skal være med til at gøre Den Frie Udstillingsbygning til en af Danmarks førende samtidskunstinstitutioner. Vores målsætning er at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Den Frie Udstillingsbygning er Kunstnernes Hus og har til formål at vise udstillinger, der er udvalgt og initieret af kunstnere og adskiller sig derved fra andre samtidskunstudstillinger. Vi producerer ca. 10 udstillinger om året.

Arbejdet som udstillingsassistent vil bestå i:

– Research
– Koordinering af transport
– Anskaffe materiale til kunstproduktion og installering af udstillinger Opfølgende korrespondance med kunstnere og gallerier Tekstproduktion
– Grafisk tilrettelæggelse
– Fundraising
– Materialesponsorering
 

 
Kvalifikationer:

– Du har en kunstfaglig baggrund f.eks. Kunsthistorie, kunstformidling, kommunikation el. lign.
– Du har en brændende interesse for samtidskunst og formidling, og det er en fordel, hvis du kan arbejde i henholdsvis InDesign og andre relevante programmer.
– Du skal kunne lide at have mange bolde i luften i en travl hverdag og i mødet med mange mennesker.

Som udstillingsassistent arbejder du tæt sammen med den daglige ledelse og husets informationsmedarbejdere. Vi er et velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at du både er selvstændig og samarbejdsorienteret og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag.

Din ansøgning sendes via e-mail til info@denfrie.dk

Ansøgningsfrist d. 1. december 2015.

 

Praktikanter

 
Den Frie Udstillingsbygning søger arrangementskoodinator i praktik, vinter/forår 2016

Den Frie Udstillingsbygning tilbyder et lærerigt praktikophold, der giver dig indsigt og kompetencer, som du vil kunne bruge i dit fremtidige job i den kulturelle sektor. Du vil indgå i kunsthallens eventafdeling, hvor der er fokus på en portefølje af engagerende og publikumsrettede events. Fx kunstfaglige seminarer, ferniseringer og meget andet.
 
Gennem forløbet vil du være med til at tilrettelægge og afvikle Den Fries arrangementer. Altså, vil du arbejde med konceptudvikling og projektledelse. Herunder vil en del af arbejdet være af praktisk karakter. Du vil også være med til at markedsføre arrangementerne. Dette sker bl.a. gennem vores nyhedsbrev, sociale medier og kontakt til pressen. Mere generelt vil du også arbejde med publikumsudvikling på et strategisk niveau. Hvordan kan vi give publikum den bedst mulige oplevelse?
 
Vi forventer, at du er studerende på en relevant videregående uddannelse. Derudover skal du først og fremmest have lyst til at arbejde med kunst og kultur. Du skal være initiativrig og have lyst til at tage personligt ansvar for dine arbejdsopgaver. Vi vil tilrettelægge forløbet i samarbejde med dig alt efter dine kvalifikationer og ønsker til arbejdet. Altså, er vi meget fleksible. Hvis du tager ansvar, så giver vi ansvar.

 
Den Frie Udstillingsbygning har de seneste år gennemgået en omfattende udvidelse og omstrukturering – tiltag der yderligere skal markere Den Frie som et væsentligt udstillingssted på den danske samtidskunstscene. Vores målsætning er at være en nytænkende formidler af samtidskunst. Der er tale om et sted i udvikling, en proces du som praktikant har mulighed for at blive en vigtig del af.
Praktisk info:
Vi forventer, at forløbet starter omkring d. 1. februar 2016 og er i udgangspunktet en fuldtidsstilling. Vi foretrækker praktikanter, der skal i praktik i 4 måneder eller mere.
 
Send din motiverede ansøgning og CV til Nikolaj Friis Rasmussen på

Ansøgningsfrist d. 20. december.

 

Andre praktikstillinger

Den Frie søger løbende praktikanter. Vi bestræber os på at skabe et dynamisk praktikantmiljø, hvor forskellige studieretninger er med til at sætte sit præg på dagligdagen i bygningen. Den Frie tilbyder studerende et lærerigt praktikophold, der giver indsigt og kompetencer til brug i fremtidige job i den kunstfaglige sektor. Vi hører gerne fra praktikanter som vil prøve kræfter med arbejde indenfor områder som udstillingsassistance, formidling, fundraising, grafisk design samt andre relevante fagområder.
 
Lige nu søger vi bl.a. praktikanter til arbejde med formidling, hvor du eksempelvis kommer du til at prøve kræfter med udarbejdelse af formidlingsmateriale i tilknytning til de aktuelle udstillinger til differentierede målgrupper så som børn, unge og voksne. Desuden vil du være med til at planlægge kreative værksteder for børnefamilier og undervisningsforløb for skoler. Der vil også være mulighed for at arbejde med opgaver inden for markedsføring, netværksdannelse, arrangementer og relaterede formidlingsprojekter.

 

Derudover søger vi løbende praktikanter til fundraising, udstillingsassistance, arkiv og kunstbogsalg, IT og kommunikation samt grafisk design. Vi tager derudover gerne imod uopfordrede praktikansøgninger, ligesom vi er åbne for alle studieretninger, der kan se muligheder i et praktikforløb hos Den Frie. Praktikanter kommer til at arbejde tæt sammen med den daglige ledelse samt husets øvrige medarbejderne. Vi er et ungt, velfungerende team, der har en sjov men også meget travl hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at praktikanterne er engagerede og kan håndtere en til tider hektisk arbejdsdag.
 
Er du interesseret i et praktikforløb hos Den Frie, så send venligst en kort ansøgning og CV til .