Navigate / search

Ansøg om en udstilling

Den Frie Udstillingsbygnings udstillingsprogram

Den Frie Udstillingsbygning er bygget af kunstnere til kunst og stræber mod at sammensætte et varieret udstillingsprogram af høj kunstnerisk kvalitet med udstillinger, der er produceret, initieret eller kurateret af kunstnere – eller af kunstnere i samarbejde med kuratorer.

I Den Frie vises årligt 8-10 udstillinger, hvoraf de fleste er tema- og gruppeudstillinger. Derudover præsentes der separatudstillinger af både yngre lovende kunstnere, mid career-udstillinger og kunstnere, der kunsthistorisk set har ydet et betydningsfuldt bidrag.

Den Frie er optaget af sin samtid og viser den kunstneriske udvikling af i dag gennem at udfolde og producere udstillinger af processuel, nytænkende karakter. Med Den Fries historiske udgangspunkt i krydsfeltet mellem billedkunst, arkitektur og design har Den Frie som målsætning at vise dén kunst, der udforsker grænsefeltet kunstarterne imellem. Kollektive udstillingsformater har spillet en stor rolle i Den Fries historie, og Den Frie præsenterer årligt minimum én udstilling med en kunstnersammenslutning foruden en årlig udstilling arrangeret af husets ejere, sammenslutningen Den Frie Udstilling.

Programlægningen i det nye udstillingsrum i den kommende underetage tager udgangspunkt i en samlet strategi for, hvad Den Frie skal kunne tilbyde publikum af udstillinger. Det nye udstillingsrum vil blive indtænkt i programlægning og udstillingskoncepter, så de to etagers udstillingsprogrammer danner et hele. Kendetegnende for de to udstillingsprogrammers forhold til hinanden skal være begreber som vekselvirkning, spejling, dialog og konfrontation mellem oppe og nede.

Udstillingsprogrammet sammenstilles af Den Frie Udstillingsbygnings kunstneriske leder og godkendes af Den Frie Udstillingsbygnings bestyrelse. Gennem open call-opslag kan alle interesserede byde ind med udstillingsforslag til udvalgte visningsperioder. Fristen for udstillingsforslag for perioden 2016-17 er 1. jan. 2015. For evt. spørgsmål kontakt venligst Kunstnerisk Leder Kirse Junge-Stevnsborg på .

Ansøgningen skal indeholde:
• 1 A4-side med projektbeskrivelse
• 1 A4-side med 3 billeder
• 1 A4-side med budget og finansieringsplan
• 5 linjers opsummering med titel, antal kunstnere og intro til indholdsfokus

Ansøgningen skal sendes som pdf og være på max. 3 A4-sider.
 

Den Fries 6 udstillingsrum samt teknisk liste og bygningens grundplan (pdf-fil)

GRUNDPLAN

GRUNDPLAN MED TEKNISK INFO

TEKNISK LISTE