Navigate / search

Kolofon / Colophon

Grafisk design/ Graphic design:

The BrightFuture, Dan Eggers
 
Programmering:

Jesper Søholm, Biberkopf
 
Grafisk assistent/ Graphic assistant:

Jeanet Skov Kristensen

 
Fotografer/ Photographers:

Anders Sune Berg

Erling Lykke Jeppesen

Jens Markus Lindhe

Mogens Elgaard

Lior Zilberstein

Sybilla Marie Tuxen
 

Tekst/text:
© Den Frie