Navigate / search

Workshopforløb

Den Frie bestræber sig på at udbyde og løbende videreudvikle en række innovative undervisningstilbud herunder en række længerevarende workshop-baserede undervisningsforløb. I workshop-forløbene Bag om Kunsten, Gennem Kunsten og Oplev Kunsten får deltagerne mulighed for at få indsigt i samtidskunstens mange facetter, komme tæt på og bag om den kreative produktion samt få indblik i hvad kunst er og kan. Workshop-forløbene kan tage udgangspunkt i den aktuelle udstilling eller tilpasses efter særlige ønsker. Den Frie afholder desuden løbende kunstnerworkshops i forbindelse med aktuelle udstillinger. Herunder kan du læse mere om de tre forskellige typer workshop-forløb, som vi tilbyder. Det er også muligt at downloade mere uddybende information under materiale.
 
Bestilling af workshop-forløb kan ske på / .
 

 
 
 

 

Oplev Kunsten

Kan et kunstværk ”ses” med ørene, og kan billeder skabes gennem lugtesansen? Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner op for en mangfoldighed af tilgange til kunsten. I workshoppen deltager eleverne i et sanseligt eksperimentarium, hvor de ud fra en legende og personlig vinkel skal opleve kunsten med hele kroppen. Igennem en række praksiseksperimenter skal eleverne selv opdage, at kunst ikke bare skal ses men også sanses, medskabes og opleves. For at møde eleverne, hvor de er og aktivere deres egne associationer og erfaringer i mødet med kunsten, tilbyder workshoppen forskellige uformelle indgangsvinkler, som alle har til formål at anspore til refleksion over, hvordan vi ser på kunst. Forløbet sætter det personlige engagement, indlevelsen og lysten til at gå på opdagelse i kunsten i centrum.

 
Målgruppe: Børnehaver, 0.-7. klasse.
Fag: Dansk, billedkunst
Varighed: 2 time i forløb af 1 til 4 gange
Deltagere: Maks. 30 personer
Pris: 650 kr. pr. gang
Kontakt:

 
 
 

 

Gennem Kunsten

Bliv medproducenter af kunst i samarbejde med en udøvende kunstner i det procesorienteret workshop-forløb Gennem Kunsten. Her møder eleverne kunsten, hvor den er og hvor den bliver til. I Gennem Kunsten får eleverne mulighed for at komme helt tæt på den kunstneriske proces. Workshoppen ledes af en udøvende dansk kunstner, som med udgangspunkt i sin egen praksis tilrettelægger forløb og arbejdsmetoder individuelt efter klassetrin, særlige interesseområder, medier eller temaer. Forløbet skaber rammerne for kreative møder, læring og kunstnerisk produktion, hvor eleverne tilbydes lærerige erfaringer med den kunstneriske proces.
Se eksempler på tidligere workshops med Tina Scherzberg.

 
Målgruppe: Børnehaver, 0-10.kl., gymnasiet, HHX, HTX, HF, voksengrupper.
Fag: Dansk, billedkunst
Varighed: 2 time i forløb af 1 til 4 gange
Deltagere: Maks. 30 personer
Pris: 3.500 kr. pr. gang
Kontakt:

 
 
 

 

Bag om Kunsten

Hvordan laver man en udstilling? Hvem udvælger de kunstværker, der skal udstilles? Hvad vil det sige at kuratere? Hvilke historier fortæller udstillinger? Og hvordan påvirker kunstværker hinanden? Bag om Kunsten er et workshop-forløb, som skaber rammerne for et lærerigt indblik i, hvordan en udstilling bliver til, og hvordan præsentationen af værker er med til at skabe betydninger. Her aktiveres elevernes egne erfaringer og oplevelser i dialog omkring betydningsproduktionen mellem rum, værk og betragter.
Med udgangspunkt i den aktuelle udstilling arbejder eleverne med kuratorens ideer, fortællestrukturen, rummets betydning og indvirkning på kunstoplevelsen. Gennem en række praktiske eksperimenter skal eleverne desuden omsætte deres oplevelser til ord og praksis.

 
Målgruppe: 8-10.kl., gymnasiet. HHX, HTX, HF, voksengrupper.
Fag: Dansk, billedkunst
Varighed: 2 time i forløb af 1 til 4 gange
Deltagere: Maks. 30 personer
Pris: 650 kr. pr. gang
Kontakt: