Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder undervisningsforløb af en times varighed i forbindelse med vores aktuelle udstilling. Forløbet er rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin og det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb, og hvad der særligt lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske på /

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

 

Aktuelle undervisningsforløb

Decembristerne

Med udgangspunkt i Den Fries aktuelle udstilling Decembristerne vil vi i workshoppen arbejde med kroppen i interaktion med kunstværket. Sammen vil vi undersøge, hvordan kunstværker kan oversattes til et non-verbal kropssprog.

Workshoppen henter sin inspiration fra hjerneforsker og læge Kjeld Fredens, der i 35 år har forsket i hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og samarbejde. Fredens mener, at bevægelse og kropslig interaktion med omverdenen er fundamental for børns indlæring og erfaringsdannelser. Kropslig bevægelse aktiverer hjernen og styrker barnets evne til at modtage og lagre information og bør indgå i et naturligt sammenspil med den klassiske undervisning i skolen. Med afsæt i kunstens kreative processer og arbejdsmetoder og kunstnersammenslutningen Decembristernes forskellige og formrige æstetiske og sansemæssige udtryk vil vi i workshoppen udfordre elevernes indlæring og erfaringer med kunsten.

Workshoppen vil blive filmet, og I kan få en kopi af denne videooptagelse.

Workshoppen indledes med en dialogbaseret omvisning i udstillingen, hvor vi gennem billedsamtaler sammen ser, taler og sanser kunsten. Efterfølgende forsætter vi i vores værksted, hvor eleverne får, med de erfaringer de har gjort sig i udstillingen, rig mulighed for at udfolde deres evner og bruge deres fantasi igennem de følgende tre opgaver:

Opgave 1
Eleverne skal i grupper på 3-4 udvælge fotografier af værkerne fra udstillingen, som de bedst kan lide.

Opgave 2
I grupper skal de beslutte, hvordan værkerne bedst kan oversættes til lyd og en række koreograferede bevægelser.

Opgave 3
Hver gruppe vil præsentere deres lyd og koreograferede bevægelsessekvens for hinanden, og i fællesskab vil vi afprøve disse bevægelser. På den måde vil alle interagere med hinandens koreografiske stykker.
Spørgsmål til diskussion i klassen: Hvordan kan verbal kommunikation oversættes til non- verbal kommunikation, og hvordan kan man beskrive det non-verbale?

Om udstillingen

Kunstnersammenslutningen Decembristerne blev etableret i 1928 af bl.a. Holger J. Jensen, Svend Albrectsen, Søren Hjorth Nielsen, Emil Sievert og Jørgen Thomsen. Decembristerne var stærkt inspireret af Den Frie Udstilling, og deres navn, Decembristerne, henviser til, at sammenslutningen altid udstiller i december måned. Decembristerne repræsenterer ikke en bestemt retning, men er karakteriseret af kunstnerisk individualitet. Det er de særegne udtryksformer og undersøgelser af de centrale menneskelige værdier, der kendetegner det kunstneriske udtryk hos Decembristerne. Sammenslutningens kunstneriske formsprog rummer således både de traditionelle maleriske og skulpturelle udtryk såvel som fotografiske, installatoriske og rumlige greb.

 

 

Målgrupper:

 
Sammen går vi på opdagelse i udstillingen og undersøger materialer og former. Børnene lærer at samtale om kunstnernes værker, og får viden om udstilling som et format for kunstværkets præsentation for publikum.

Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne lærer at analysere multimediale værker og undersøge, hvad værkerne kommunikere til beskueren – hvilke idéer og betydninger, der bliver udtrykt visuelt. Vi ser også på de grafiske og layoutmæssige elementer i prætationen af udstillingen: Plakat og katalog.

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokuseres på både det teoretiske, i form af omvisning og diskussion og det praktiske, i form af projektudvikling.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne vil få viden om en særlig form for udstilling – den censurerede udstilling. Eleverne opfordres til at diskutere udstillingens format og dette års værker, som er udvalgt af censorerne. Eleverne skal analysere forskellige rum, og hvordan det er at være på besøg i en udstilling: Hvad er kunstens rolle i samfundet, og hvad er kunstens relation til elevernes hverdag og verden?

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokusere på både det teoretiske i form af omvisning og diskussion, og det praktiske i form af projektudvikling.
Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med en undersøgende tilgang og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Gennem et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

Læs mere om vores formidlingsprofil

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

 
Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland.

www.skoletjenesten.dk