Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder undervisningsforløb af en times varighed i forbindelse med vores aktuelle udstilling. Forløbet er rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin og det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb, og hvad der særligt lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske på /

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

 

Aktuelle undervisningsforløb

Native, Exotic, Normal

I anledningen af vores store sommerudstillingen Native, Exotic, Normal af kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang vil vi gerne invitere jeres skole på en unik og spændende omvisning med en af vores dygtige formidlere. Udstillingens formål er at sætte fokus på, hvordan vi forstår og opfatter mennesker ud fra ydre parametre såsom etnicitet, nationalitet, udseende og religion.

Det er den internationalt anerkendte danske kunstnerduo Hesselholt & Mejlvang, som står bag udstillingen. Deres ønske med udstillingen er at undersøge og sætte spørgsmålstegn ved de problematikker, som opstår i samfundet i forbindelse med opfattelsen af os selv og andre på baggrund af bl.a. hudfarve. Native, Exotic, Normal i Den Frie vil være Hesselholdt & Mejlvangs hidtil største udstilling, hvor de vil gøre brug af alle de seks udstillingsrum i Den Fries overetage. I denne omfattende installation vil Hesselholdt & Mejlvang nærme sig de vigtige problematikker i diskussionen omkring flygtninge, udlændinge og generelt vores måde at forstå og møde hinanden på. Udstillingen vil fokusere på, hvordan vi taler om, klassificerer, identificerer og navngiver hinanden på, og hvordan denne forståelse er baseret på etnicitet, hudfarve, nationalitet og religion.
Udstillingens titel Native, Exotic, Normal er inspireret af de navne som bliver brugt i farvehandleren og kosmetikindustrien til at angive hudfarver såsom Toffee, Native, Exotic, Peach, Normal og hvordan dette har en indflydelse på vores opfattelse af os selv og andre. Tilmed har udstillingen som formål at undersøge et mere konkret fænomen; Appel har for nylig tilføjet en række nye emojies i seks forskellige hudfarver, med henblik på at kunne inkludere og verbalisere diversitet. Dette startede som en velmenende gestus, men er dog i praksis blevet taget i brug i racistisk facon, og sætter fokus på race og hudfarver steder, hvor det før ikke var en overvejelse.

De seks udstillingsrum vil undersøge de generelle normer, forventninger og klichéer, der opstår med mødet af en specifik hudfarve. Hver af de seks rum vil have deres egen ”hudfarve” baseret på Dr. Fitzpatricks hudfarveskala og vil forekomme at være et lukket univers, som reflekterer essensen af den hudfarve som er repræsenteret i rummet.

Udstilling vil opfordre jeres elever til tænke kritisk og reflektere over den etiske kategorisering i vores dagligdag, og hvordan vi identificerer os selv. Med netop denne udstilling kunne en kreativ omvisning være en workshops mulighed. Udstillingen vil være meget symbolbaseret, og en diskussion omkring symbolisme og nationalitet- og identitetsfølelse kunne være oplagt. Danskhed og hvad vi forbinder med dette term, kunne være et eventuelt debatemne.

 

 

Målgrupper:

 
Sammen går vi på opdagelse i udstillingen og undersøger materialer og former. Børnene lærer at samtale om kunstnernes værker, og får viden om udstilling som et format for kunstværkets præsentation for publikum.

Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne lærer at analysere multimediale værker og undersøge, hvad værkerne kommunikere til beskueren – hvilke idéer og betydninger, der bliver udtrykt visuelt. Vi ser også på de grafiske og layoutmæssige elementer i prætationen af udstillingen: Plakat og katalog.

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokuseres på både det teoretiske, i form af omvisning og diskussion og det praktiske, i form af projektudvikling.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne vil få viden om en særlig form for udstilling – den censurerede udstilling. Eleverne opfordres til at diskutere udstillingens format og dette års værker, som er udvalgt af censorerne. Eleverne skal analysere forskellige rum, og hvordan det er at være på besøg i en udstilling: Hvad er kunstens rolle i samfundet, og hvad er kunstens relation til elevernes hverdag og verden?

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokusere på både det teoretiske i form af omvisning og diskussion, og det praktiske i form af projektudvikling.
Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med en undersøgende tilgang og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Gennem et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

Læs mere om vores formidlingsprofil

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

 
Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland.

www.skoletjenesten.dk