Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder 1 times undervisningsforløb i forbindelse med vores aktuelle udstilling rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin. Det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb og hvad der særlig lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske i hverdage mellem kl. 10-17 på tlf. 33 12 28 03 eller 

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

Aktuelt undervisningsforløb

Susanne Ussing – en udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed – 16. august til 28. september.

 
I perioden 16. august til 28. september 2014 præsenterer Den Frie en stor retrospektiv udstilling med unikke værker og installationer skabt af kunstneren og arkitekten Susanne Ussing (1940-1998). Værkerne befinder sig i spændingsfeltet mellem kunst, arkitektur og installation, og giver et enestående indblik i Ussings tanker omkring alternative bygge- og udstillingsprojekter og udsmykningsopgaver i det offentlige rum.
Den Frie er tegnet af kunstneren og arkitekten J. F. Willumsen, og i anledning af Den Frie Udstillingsbygnings 100 år på Oslo Plads, er temaet for årets udstillinger forholdet mellem kunst og arkitektur.

Hvad betyder det, når man siger, at arkitektur er ’eksperimenterende’?” Hvad er forskellen på kunst og arkitektur? Hvad vil det sige at arbejde tværfagligt? Er det fordelagtigt at arbejde meget bredt indenfor sine faglige kompetencer? Kan man både engagere sig i feminisme og samtidig samarbejde med en udskældt modebranche? Hvordan påvirkede det Susanne Ussings kunst?

Udstillingen Susanne Ussing – en udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed undersøger disse spørgsmål og temaer. Det er en retrospektiv fortælling om, hvordan man kan arbejde som både kunstner og arkitekt samtidig, og hvordan en nysgerrig og eksperimenterende arbejdsproces kan resultere i en omfangsrig idebank.

Den Frie har tilrettelagt et undervisningsmateriale bestående af to forløb, som gennem diskussion og gruppeøvelser giver eleverne redskaber til at forholde sig aktivt og kritisk til emner som forholdet mellem kunst og arkitektur, mellem proces og resultat og hvordan vi opfatter og bruger rummene omkring os. Det ene forløb handler om den eksperimenterende arkitektur mens det andet forløb skal inspirere eleverne til at diskutere og forstå ligestilling og forskelsbehandling mellem køn i dag set i forhold til 70ernes Kvindebevægelse.

Materialet er målrettet udskolingen og gymnasium/HF. Hent vores undervisningsmateriale her.

 

 

 

Målgrupper:

Vi går på opdagelse med børnene i udstillingen, og undersøger materialer og former. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i denne slags udstilling. Hvad gør arkitekturen ved vores måde at bevæge os i rummet? Og hvordan påvirker farver og materialer vores sanser og oplevelsen af kunst?

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Fag: Billedkunst, dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Kontakt, +45 33 12 28 03

I dette forløb tager en af Den Fries formidlere eleverne med rundt i udstillingen Susanne Ussing – en udstilling i vadestedet mellem lykkelig drøm og kluntet virkelighed.
Ved at undersøge de udstillede værkers forskellige materialer og udtryksformer, kommer vi omkring de mange betydninger og udtryk, som arkitektur, kunst og design kan rumme. Eleverne skal undersøge, hvordan værkerne arbejder med rum, form, farve og materiale og hvordan det helt konkret påvirker oplevelser af udstillingen og de enkelte værker.

Undervisningsforløbet lægger vægt på at vække børnenes nysgerrighed ved at aktivere deres sanser i oplevelserne af værkerne. Forløbet baserer sig på en dialogisk tilgang, og eleverne vil både enkeltvis og i grupper lave øvelser og forholde sig til udstillingen og de enkelte værker.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: -
Kontakt, +45 33 12 28 03

Undervisningsmaterialet indeholder to forløb, som kan bruges i udforskningen af udstillingens tematiseringer af kunst, design og arkitektur. Forløbene sigter mod at skærpe elevernes opmærksomhed på værkernes detaljer, materialer, formsprog, og budskaber og specielt, hvad der sker i det eksperimentelle og tværfaglige møde mellem kunst, design og arkitektur.

I selskab med en af Den Frie Udstillingsbygnings formidlere vil eleverne blive aktiveret gennem dialogbaseret undervisning og øvelser enkeltvis og i grupper. Der vil eksempelvis blive diskuteret hvordan 70ernes kønsdebat kan ses afspejlet i de udstillede værker. Desuden vil eleverne sammen med formidleren undersøge Ussings eksperimenterende tilgang til arkitekturen og hvordan den dels opleves i udstillingen, dels hvordan Ussings værker kan få os til at reflekterer over arkitekturen og dens rolle.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: -
Kontakt, +45 33 12 28 03

Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

 

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Via et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

 

Læs mere om vores formidlingsprofil her.
Se vores aktuelle undervisningsmateriale her.

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland / www.skoletjenesten.dk