Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder 1 times undervisningsforløb i forbindelse med vores aktuelle udstilling rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin. Det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb og hvad der særlig lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske i hverdage mellem kl. 10-17 på tlf. 33 12 28 03 eller 

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

Aktuelt undervisningsforløb

Susan Hiller – 15. november til 1. marts

I perioden d. 14. november 2014 til d. 1. marts 2015 kan du og dine elever opleve Susan Hillers værk Channels i Den Frie Udstillingsbygning.

Stemmer, der på forskellige sprog fortæller om nærdødsoplevelser, er råmaterialet i Susan Hillers installation Channels. Fra 150 tv-skærme høres lydoptagelser fra personer, som beretter om deres oplevelser ved at være vendt tilbage til livet, efter kort at have oplevet døden.

Susan Hiller er født i Tallahassee, Florida i 1941 og uddannet fra Smith College i Northampton, Massachusetts i 1961. Hun har boet og arbejdet i London siden 1970erne, og har udstillet internationalt på en række af de vigtigste samtidskunstinstitutioner.

Med dette undervisningsmateriale i hånden har du en unik indgang til et besøg i Den Frie Udstillingsbygning. Undervisningsmaterialet skal ses som en nøgle til og et udgangspunkt for at lukke op for mekanismerne bag udstillingen og kunstens relation til elevernes hverdag og verden.

Ved at undersøge værkets forskellige materialer og udtryksformer, kommer vi omkring de mange betydninger og udtryk, som kunst kan rumme. Eleverne skal undersøge, hvordan værket arbejder med form, farver, materialer og medier og hvordan det helt konkret påvirker oplevelsen af udstillingen og værket. Vi snakker om, hvad kunstens rolle er i samfundet, og hvad kunstens relation er til elevernes hverdag og verden.

Undervisningsforløbet lægger vægt på at vække elevernes nysgerrighed ved at aktivere deres sanser i oplevelserne af værkerne. Forløbet er bygget på en dialogbaseret tilgang, og eleverne vil både enkeltvis og i grupper lave øvelser og forholde sig til udstillingen og de enkelte værker.

Udstillingen er en spændende mulighed for at sætte fokus på, hvor anderledes kunst kan være, hvordan man kan bruge alle sanserne til at undersøge så stort og forskelligartet et værk og hvordan hverdagselementer kan bruges i samtidskunsten. Hvad er et kunstværk, og hvordan kan man bruge andet end synssansen til at ’se’ på kunst?

Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man, med en undersøgende tilgang og undren, kan opleve kunsten.

Materialet er målrettet 0.-10. klasse. Hent vores undervisningsmateriale her.

 

 

 

Målgrupper:

Vi går på opdagelse med børnene i udstillingen, og undersøger materialer og former. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i en udstilling. Hvad er et kunstværk, og hvordan påvirker farver og materialer vores sanser og oplevelsen af kunst?

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Fag: Billedkunst, dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Kontakt, +45 33 12 28 03

Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i en udstilling. Hvad er et kunstværk, og hvordan påvirker farver, materialer og forskellige medier vores sanser og oplevelsen af kunst?

Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: -
Kontakt, +45 33 12 28 03

Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i en udstilling. Hvad er et kunstværk, og hvordan påvirker farver, materialer og forskellige medier vores sanser og oplevelsen af kunst? Hvad er kunstens rolle i samfundet, og hvad er kunstens relation til elevernes hverdag og verden?

Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med en undersøgende tilgang og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: -
Kontakt, +45 33 12 28 03

Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

 

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Via et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

 

Læs mere om vores formidlingsprofil her.

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland / www.skoletjenesten.dk