Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder 1 times undervisningsforløb i forbindelse med vores aktuelle udstilling rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin. Det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb og hvad der særlig lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske i hverdage mellem kl. 10-17 på tlf. 33 12 28 03 eller 

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

Aktuelt undervisningsforløb

techne, n. – 21. juni til 3. august.

 
techne, n.: Konvergens mellem kunst, håndværk og arkitektur.
Med fornyet fascination for materialer og håndværksmæssige teknikker og metoder, giver årets sommerudstilling techne, n.: en række nutidige bud på, hvordan arkitektur, billedkunst og design kan forenes og udfoldes i Den Frie Udstillingsbygnings karakteristiske rum.

Hvert år inviterer Den Frie kunstnere til at kuratere årets sommerudstilling og pege på særligt interessante tendenser på kunstscenen netop nu. Udstillingsprogrammet for 2014 har – i anledning af den igangværende udvidelse og 100-års jubilæet for huset – fokus på forholdet mellem kunst og arkitektur. I år har vi derfor inviteret den Berlin- og London-baserede arkitektgruppe KWY (Ben Allen og Ricardo Gomes), der til lejligheden har sammensat en række nye partnerskaber af danske og internationale kunstnere, arkitekter og designere.


Med stor variation i materialer, farve, tekstur og teknik, fra maskinfremstilling til rent håndarbejde og fra billedkunst til arkitektur bliver techne, n.: en af årets helt store visuelle oplevelse.

KWY er en multidisciplinær platform, der gennem arkitektoniske, billedkunstneriske og kuratoriske projekter undersøger de muligheder, der ligger i at samarbejde på tværs af traditionelle skel mellem kunstneriske udtryksformer. kwy blev grundlagt i 2009 af arkitekterne Ben Allen og Ricardo Gomes i Berlin samt forlægger James Bae i Los Angeles og har arbejdet med projekter i en lang række lande på flere kontinenter.

Den Frie har tilrettelagt et undervisningsmateriale med to forløb, som ved hjælp af baggrundsviden, diskussion og gruppeøvelser bidrager til, at eleverne forholder sig aktivt og kritisk til emner som forholdet mellem kunst og arkitektur, og de rum, vi bevæger os i. Med undervisningsmaterialet får eleverne både viden om samtidskunstens mange udtryksformer, og redskaber til at reflektere over hvordan de forskellige værker opleves kropsligt og sanseligt.

Målgrupper:

Vi går på opdagelse med børnene i udstillingen, og undersøger materialer og former. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er at være på besøg i denne slags udstilling.

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Fag: Billedkunst, dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Kontakt, +45 33 12 28 03

I dette forløb tager en af Den Fries formidlere eleverne med rundt i udstillingen, 100 x Forår. Undervisningsforløbet lægger vægt på at vække børnenes nysgerrighed ved at aktivere deres sanser i tæt oplevelse af værkerne. Forløbet baserer sig på en dialogisk tilgang, og eleverne vil både enkeltvis og i grupper lave øvelser og forholde sig til kunsten og udstillingen.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: -
Kontakt, +45 33 12 28 03

I selskab med en af Den Frie Udstillingsbygnings formidlere vil eleverne blive aktiveret gennem dialogbaseret undervisning og øvelser enkeltvis og i grupper. Både sanser og refleksionevner bliver stimuleret, når vi undersøger de kunstoplevelser, installationskunst kan give.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: -
Kontakt, +45 33 12 28 03

Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

 

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Via et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

 

Læs mere om vores formidlingsprofil her.
Se vores aktuelle undervisningsmateriale her.

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland / www.skoletjenesten.dk