Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder 1 times undervisningsforløb i forbindelse med vores aktuelle udstilling rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin. Det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb og hvad der særlig lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske i hverdage mellem kl. 10-17 på 33 12 28 03 / 

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

Aktuelle undervisningsforløb

TRUST

TRUST er en udstilling, hvor du kan møde den nyeste kunst i fem kunsthaller i København. Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen GL STRAND, Kunsthal Charlottenborg, Nikolaj Kunsthal og Overgaden – Institut for Samtidskunst, er gået sammen om én stor fælles præsentation af 41 internationale kunstnere og kunstnergruppers værker med tillid som nøgleordet.

TRUST er – tillid til andre mennesker, tillid til samfundets institutioner, tillid til fremtiden og tillid til kunsten som en væsentlig og ofte bevægende, provokerende og debatskabende undersøgelse af netop de ting, der betyder allermest for individer og fællesskaber i dag. TRUST handler om vores hverdag og den virkelighed, vi møder i byen, på gaden, i vores hjem, i medierne og i dialog med andre. Med titlen TRUST inviteres vi til at have tillid til kunstens evne til at lade os se, sanse og erkende verden på ny og at rumme flertydigheden og sårbarheden som et grundvilkår for tillid og vores sociale liv.

Den Frie Udstillingsbygning præsenterer installationer af syv kunstnere, som har indrettet hvert deres ’værksted’ og rum, hvor selve skabelsesprocessen og det tilblivende er en synlig og væsentlig del af de udstillede værkers udsagn.

Hent undervisningsmateriale til udstillingen TRUST

 

 

Målgrupper:

Vi går på opdagelse med børnene i udstillingen, og undersøger materialer og former. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i en udstilling. Hvad er et kunstværk, og hvordan påvirker farver og materialer vores sanser og oplevelsen af kunst?

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Fag: Billedkunst, dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 500 kr.
Kontakt, +45 33 12 28 03

Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i en udstilling. Hvad er et kunstværk, og hvordan påvirker farver, materialer og forskellige medier vores sanser og oplevelsen af kunst?

Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 500 kr. 
Undervisningsmateriale: –
Kontakt, +45 33 12 28 03

Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er, at være på besøg i en udstilling. Hvad er et kunstværk, og hvordan påvirker farver, materialer og forskellige medier vores sanser og oplevelsen af kunst? Hvad er kunstens rolle i samfundet, og hvad er kunstens relation til elevernes hverdag og verden?

Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med en undersøgende tilgang og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 500 kr.
Undervisningsmateriale: –
Kontakt, +45 33 12 28 03

Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

 

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Via et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

 

Læs mere om vores formidlingsprofil her.

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland / www.skoletjenesten.dk