Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder 1 times undervisningsforløb i forbindelse med vores aktuelle udstilling rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin. Det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb og hvad der særlig lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske i hverdage mellem kl. 10-17 på tlf. 33 12 28 03 eller 

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

Aktuelt undervisningsforløb

Beyond Reach – 1. marts til 13. april.

 

Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med installationsværker specielt skabt til udstillingsbygningens unikke rum. Den Frie Udstillingsbygning har inviteret de fire kunstnerduoer, AVPD, benandsebastian, Margrét Bjarnadóttir & Elín Hansdóttir og Bank & Rau til at skabe nye værker, der undersøger og udfordrer bygningens rum og arkitektur. Kunstnerduoerne har aldrig før udstillet sammen, men har det tilfælles, at de arbejder i krydsfeltet mellem billedkunst og rumlige konstruktioner.

 

Udstillingen Beyond Reach giver publikum mulighed for at forholde sig nysgerrigt til kunst, arkitektur og rum med installationer, der kommenterer på både bygningens rum og hinanden. Kunstnerne har forskellige faglige baggrunde og udgangspunkter for at gå til udstillingens tema. For nogle af dem har Den Fries rum fungeret som overordnet inspiration og afsæt for deres værker, mens andre bruger rummene mere konkret til at fremhæve eller fordreje omgivelserne. Med bl.a. tomme glasmontrer, en spejlpassage, et kæmpe fletværk og video, påvirker og udfordrer værkerne publikums oplevelse af både Den Frie og installationernes rum.
Den Frie har tilrettelagt et undervisningsmateriale med to forløb, som ved hjælp af baggrundsviden, diskussion og gruppeøvelser bidrager til, at eleverne forholder sig aktivt og kritisk til emner som forholdet mellem kunst og arkitektur, og de rum, vi bevæger os i. Med undervisningsmaterialet får eleverne både viden om samtidskunstens mange udtryksformer, og redskaber til at reflektere over hvordan de forskellige værker opleves kropsligt og sanseligt.

Materialet er målrettet udskolingen og gymnasium/HF. Hent vores undervisningsmateriale her.

Målgrupper:

Vi går på opdagelse med børnene i udstillingen, og undersøger materialer og former. Vi taler om de forskellige rum, man oplever, og hvordan det er at være på besøg i denne slags udstilling. Hvordan føles det at gå igennem en spejlgang, og hvor længe har det mon taget at flette et kæmpe tæppe?

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til at være på et udstillingssted, og vise dem hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Fag: Billedkunst, dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Kontakt, +45 33 12 28 03

I dette forløb tager en af Den Fries formidlere eleverne med rundt i udstillingen, Beyond Reach. Hvordan kan man fortælle noget om rum ved at udstille tomme glasmontrer? Ved at undersøge værkernes forskellige materialer og udtryksformer, kommer vi omkring de mange betydninger af ordet ’rum’, og den udstillingsoplevelse, installationskunst kan give.

Undervisningsforløbet lægger vægt på at vække børnenes nysgerrighed ved at aktivere deres sanser i tæt oplevelse af værkerne. Forløbet baserer sig på en dialogisk tilgang, og eleverne vil både enkeltvis og i grupper lave øvelser og forholde sig til kunsten og udstillingen.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: Lærerguide
Kontakt, +45 33 12 28 03

Undervisningsmaterialet indeholder to forløb, som kan bruges i udforskningen af udstillingens tematiseringer af rum, kunst og arkitektur. Eleverne skal undersøge hvordan værkerne helt konkret påvirker deres kropslige oplevelser af rum, og hvordan de selv påvirker værkerne. Samtidig sigter forløbene mod at skærpe elevernes opmærksomhed for værkernes detaljer, materialer og udtryksformer, og hvad installationskunst kan som genre.

I selskab med en af Den Frie Udstillingsbygnings formidlere vil eleverne blive aktiveret gennem dialogbaseret undervisning og øvelser enkeltvis og i grupper. Både sanser og refleksionevner bliver stimuleret, når vi undersøger de kunstoplevelser, installationskunst kan give.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 450 kr. ekskl. almindelig entré
Undervisningsmateriale: Lærerguide
Kontakt, +45 33 12 28 03

Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

 

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Via et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

 

Læs mere om vores formidlingsprofil her.
Se vores aktuelle undervisningsmateriale her.

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland / www.skoletjenesten.dk