Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder undervisningsforløb af en times varighed i forbindelse med vores aktuelle udstilling. Forløbet er rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin og det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb, og hvad der særligt lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske på /

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

 

Aktuelle undervisningsforløb

Those Who Loves Spiders, and Let Them Sleep in Their Hair

Fra d. 7. november 2015 og 1. marts 2016 kan du opleve de tre iranske kunstnere Rokni Haerizadeh, Ramin Haerizadeh and Hesam Rahmanians total-installation “Those Who Love Spiders and Let Them Sleep in Their Hair” hos Den Frie.  
 
I denne forbindelse inviterer Den Frie Udstillingsbygning til et anderledes undervisningsforløb med workshop format, hvor deltageren får mulighed for at opleve installationen gennem sine bare fødder. 
  
Workshoppen er skabt af drømmefangerne Raila Mar (Fin) og Iselin Brandt (DK). Deres fælles interesse ”jordforbindelse, og bevægelse i tyngdefeltet” er omdrejningspunktet, når de byder velkommen til sammen med sig at dvæle ved undersøgelsen af de bare fødders afsæt på jorden.
 
Vægten vil i workshoppen ikke ligge på den intellektuelle tilgang men på den helt umiddelbare sansning og dennes betydning og forudsætning for overhovedet at kunne være til stede i en oplevelse og dermed en forståelse af kunsten, det nye, det fremmede.

Rammen vil være tilstrækkelig ro og tid for den enkelte deltager til at kunne udforske og finde frem til egen kilde for nysgerrighed. Gennem guidede fysiske øvelser, der vil sigte mod at skabe jordforbindelse og overraskende momenter i et poetisk univers inviteres deltageren til at dvæle ved egen sansen og forestillingsevne. Målet er, at den enkelte oplever et så trygt og samtidig udfordrende miljø, at der bliver plads og ro til en undersøgelse af det umiddelbart mest banale; at være sansende og lærende.
 
Velkommen til en oplevelse med fødderne på jorden og edderkopper i håret.
 
Der kan grundet det anderledes format maks. deltage 15 elever i disse workshops.

 

 

Målgrupper:

 
Sammen går vi på opdagelse i udstillingen og undersøger materialer og former. Børnene lærer at samtale om kunstnernes værker, og får viden om udstilling som et format for kunstværkets præsentation for publikum.

Fag: Billedkunst, dansk
Varighed: 1 time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 550 kr. (OBS! Gratis for folkeskoler i Københavns Kommune, forløbet er en del af Åben Skole)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne lærer at analysere multimediale værker og undersøge, hvad værkerne kommunikere til beskueren – hvilke idéer og betydninger, der bliver udtrykt visuelt. Vi ser også på de grafiske og layoutmæssige elementer i prætationen af udstillingen: Plakat og katalog.

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokuseres på både det teoretiske, i form af omvisning og diskussion og det praktiske, i form af projektudvikling.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, Dansk
Varighed: 1 time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 550 kr. (OBS! Gratis for folkeskoler i Københavns Kommune, forløbet er en del af Åben Skole)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne vil få viden om en særlig form for udstilling – den censurerede udstilling. Eleverne opfordres til at diskutere udstillingens format og dette års værker, som er udvalgt af censorerne. Eleverne skal analysere forskellige rum, og hvordan det er at være på besøg i en udstilling: Hvad er kunstens rolle i samfundet, og hvad er kunstens relation til elevernes hverdag og verden?

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokusere på både det teoretiske i form af omvisning og diskussion, og det praktiske i form af projektudvikling.
Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med en undersøgende tilgang og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 1. time
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 550 kr. (OBS! Gratis for folkeskoler i Københavns Kommune, forløbet er en del af Åben Skole)
Kontakt

 
Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Gennem et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

Læs mere om vores formidlingsprofil

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

 
Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland.

www.skoletjenesten.dk