Navigate / search

Undervisningsforløb

Den Frie tilbyder undervisningsforløb af en times varighed i forbindelse med vores aktuelle udstilling. Forløbet er rettet mod forskellige målgrupper, fag og klassetrin og det er muligt at tilpasse forløbene efter særlige ønsker. Herunder kan du finde information om vores aktuelle undervisningsforløb, og hvad der særligt lægges vægt på til den enkelte målgruppe.

Vores undervisningsforløb for børn har fokus på at give børnene en sjov og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med leg og undren kan opleve kunsten.

Bestilling af undervisningsforløb kan ske på /

Tidligere forløb

Vi udvikler lærerguides til næsten alle vores udstillinger. Hent inspiration i de forskellige lærerguides fra tidligere udstillinger her.

 

Aktuelle undervisningsforløb

SuperSub

Udstillingen SuperSub – on collectivism er en del af kulturbegivenheden IMAGES 2016 – et samarbejde mellem Center for Kulturel Udvikling (CKU) og flere danske kulturinstitutioner. Den Fries bidrag byder på et unikt og spændende indblik i den indonesiske samtidskunstscene. Udstillingens kurator Ade Darmawan har udvalgt fem kunstnere fra fem forskellige indonesiske kunstnerkollektiver og i dette møde skabes udstillingen SuperSub – on collectivism.

Aktivitet får en særlig rolle i udstillingen, idet kunstnerne vægter proces, do-it-yourself og deltagelse i højere grad end kunstens fysiske og klassiske værkbaserede kvaliteter. Eleverne vil i udstillingen stifte bekendskab med tematikker som: udveksling, socialt engagement og proces og der perspektiveres til Den Fries egen historie som kunstnernes hus.

I workshoppen vil eleverne blive mødt med følgende spørgsmål:

Hvad er et kunstnerkollektiv?

Hvad vil det sige at arbejde kollektivt?

Hvordan skaber man kunst ud fra et kreativt fællesskab?

Hvad vil det sige, når kunsten er en proces og ikke et værk?

Hvordan dokumenterer og formidler man kunst, der drejer sig mere om relationer og performance frem for konkrete værker?

Hvordan skaber og dokumenterer man et midlertidigt monument, som bliver til ved en proces?

Inspireret af de indonesiske kunstnerkollektiver skal eleverne prøve kræfter med at skabe deres egne kollektive og midlertidige værker. I inddelte grupper skal eleverne skabe deres eget kunstværk – et midlertidigt monument. Eleverne udfordres i at reflektere over det fællesskab de selv indgår i, nemlig deres egen skoleklasse og hvilke særlige situationer, oplevelser og begivenheder betyder noget for klassens fællesskab. Eleverne skal med udgangspunkt i klassens fællesskab finde et budskab eller en problematik, som de netop mener er vigtigt at formidle til omverdenen. Eleverne skal herefter i omsætte og kommunikere deres fælles budskab til omverdenen via et midlertidigt kunstværk og beskrive deres budskab eller problematik med rent visuelle udtryksformer.

For at skabe deres monument vil eleverne få stillet følgende materialer til rådighed: pap, stof, papir, plastik m.m.

Elevernes midlertidige monumenter dokumenteres ved med fotografier, der herefter vises med projekter på en storskærm. Hver gruppe skal kort præsentere deres værk for de andre grupper. Afrundende vil vi diskutere, hvordan værkerne opleves, når de fremtræder som digitale fotografier. Er de anderledes i den nye digital form? Hvad kendetegner forskellen på oplevelsen af værkerne i fotografiet og værkerne, som de tog sig ud i rummet? Hvad sker der, når man har mulighed for at gå rundt om monumenterne og tæt på dem og når man kun kan se dem fotograferet? Og hvordan mener eleverne, man bedst kan formidle den kreative proces, som fandt sted ved skabelsen af elevernes monument?

 

 

Målgrupper:

 
Sammen går vi på opdagelse i udstillingen og undersøger materialer og former. Børnene lærer at samtale om kunstnernes værker, og får viden om udstilling som et format for kunstværkets præsentation for publikum.

Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne lærer at analysere multimediale værker og undersøge, hvad værkerne kommunikere til beskueren – hvilke idéer og betydninger, der bliver udtrykt visuelt. Vi ser også på de grafiske og layoutmæssige elementer i prætationen af udstillingen: Plakat og katalog.

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokuseres på både det teoretiske, i form af omvisning og diskussion og det praktiske, i form af projektudvikling.

Målgruppe: 3. klasse – 6.klasse
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Vi går på opdagelse med eleverne i udstillingen, og undersøger materialer, former og brugen af forskellige medier. Eleverne vil få viden om en særlig form for udstilling – den censurerede udstilling. Eleverne opfordres til at diskutere udstillingens format og dette års værker, som er udvalgt af censorerne. Eleverne skal analysere forskellige rum, og hvordan det er at være på besøg i en udstilling: Hvad er kunstens rolle i samfundet, og hvad er kunstens relation til elevernes hverdag og verden?

Forløbet kan, efter jeres ønske, fokusere på både det teoretiske i form af omvisning og diskussion, og det praktiske i form af projektudvikling.
Vores undervisningsforløb for elever har fokus på at give eleverne en spændende og sanselig indgang til det at være på et udstillingssted, og vise dem, hvordan man med en undersøgende tilgang og undren kan opleve kunsten.

Målgruppe: 7. klasse – 10. klasse, gymnasiet, HF, VUC
Fag: Billedkunst, dansk, samfundsfag
Varighed: 2 timer
Deltagere: Maks. 30 elever
Pris: 650 kr. (OBS! Forløbet kan være en del af Åben Skole i Københavns Kommune)
Kontakt

 
Den Frie tilbyder omvisninger, undervisningsforløb og workshops for børn, unge og voksne. Undervisningen er en integreret del af Den Fries profil og planlægges sideløbende med og i relation til udstillingsprogrammet. Med afsæt i de aktuelle udstillinger udbydes bl.a. omvisninger, undervisningsforløb, saloner, artist talks, debatter og seminarer. På tværs af det faste udstillingsprogram arrangeres endvidere workshops og særlige undervisningsforløb.

Den Frie har som målsætning at være en nytænkende og procesorienteret formidler af samtidskunst. Vi ønsker at etablere lærerige møder imellem kunstnere, kunsten og publikum. Dette sker bl.a. ved at sætte dialogen i centrum, og være åbne overfor den enkeltes fortolkning og tilgang til værkerne – uanset alder og forkundskaber. Undervisningen henvender sig til alle med en interesse i at lære mere om samtidskunst. Gennem et bredt udbud af formidlingsaktiviteter giver Den Frie de besøgende mulighed for at fordybe sig i udstillingerne og deres tematikker, samt at lære mere om samtidskunst generelt. Læring, udveksling, refleksion og den kreative proces er et gennemgående fokus, som skal sikre en udbytterig formidling der gavner både de besøgende og Den Frie. Vi dokumenterer og reflekterer kontinuerligt over den læring og kundskab som vi er medproducenter af, og ydermere arbejder vi aktivt på, at etablere samarbejder med nye brugere og besøgsgrupper.

Læs mere om vores formidlingsprofil

Den Frie samarbejder med Skoletjenesten

 
Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisningstilbud for folkeskolen, gymnasiet/HF og VUC, samt seminarer med afsæt i samlinger og udstillinger på diverse kulturinstitutioner og museer på Sjælland.

www.skoletjenesten.dk